Gửi yêu cầu – Vé tàu Nhật

Chúng tôi rất cảm ơn sự kiên nhẫn chờ đợi của quý khách. Chúng tôi sẽ cố gắng trả lời quý khách nhanh nhất có thể. Đối với những trường hợp gấp hoặc cần được tư vấn thêm, xin vui lòng gọi đến văn phòng JTB-TNT tại Hồ Chí Minh (84-28) 71.077.088 (Ext: 604) để được hỗ trợ nhanh nhất hoặc các chi nhánh khác, để được tư vấn thêm.

Quý khách sẽ nhận được email hồi âm tự động nhằm xác nhận rằng chúng tôi đã nhận được email. Trong trường hợp quý khách không nhận được email nói trên, xin vui lòng xem lại nội dung đã điền và gửi lại cho chúng tôi.


Loại vé Japan Rail Pass*


Ngày khởi hành


Ngày sử dụng vé


Họ và tên*


Địa chỉ email*


Số điện thoại *


Nội dung*


Địa điểm mua vé*